Kreativitet är att få göra misstag. Konst är att veta vilka av dem som skall sparas.